STÖDGALA FÖR PSYKISKOHÄLSA – Feel Dizzy (27/5 2017)