STÖDGALA FÖR PSYKISKOHÄLSA – Petra Kvännå (27/5 2017)